Публічна оферта

Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією "Tactical Gear", далі за текстом - "Продавець", укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом через Інтернет-магазин tacticalgear.ua, далі по тексту - "Договір", та розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт повної оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на цьому сайті Продавця

Поняття та визначення

2.1. У даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Товар» - найменування;

* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для реалізації товару шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» - товар, або підбірка товарів з переліку, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення та проведенні оплати.

Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується надіслати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити та отримати Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, у тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину що є у наявності.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій доступній кількості.

Порядок оплати замовлення

5. Оплата проводиться у національній гривні. За відсутності оплати замовлення (при не надходженні коштів) Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення. Ви можете обрати будь який зручний для вас метод оплати:

5.1. Розрахунковий рахунок. У процесі замовлення буде сформовано квитанцію для сплати через будь який банк України

5.2. Оплата за реквізитами у терміналах самообслуговування, чи через систему онлайн банкінгу Покупця

5.3. Privat24. Для клієнтів Приватбанку

5.4. LiqPay. Для оплати кредитною карткою будь якого банку світу

5.5. Накладений платіж із передоплатою 200грн (на випадок оплати доставки не забранного замовлення в обидві сторони за рахунок покупця). Оплата (за вирахунком вже оплачених 200грн) здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортної компанії

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до обраного покупцем складу транспортної компанії або адреси вказаної покупцем, де і здійснюється видача замовлень

6.2. Доставку оплачує покупець, за винятком досягнення мінімальної суми замовлення для оплати Продавцем

6.3. Замовлення зберігається на складі транспортної компанії на протязі безкоштовних 7 календарних днів, після чого автоматично повертається. На прохання покупця оплаченого замовлення ми створимо заявку у транспортній компанії на додаткове оплатне зберігання

Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- оформити електронний договір;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару чи модифіковані характеристики, за умови, якщо продавець не був заздалегідь повідомлений про це;

- за незначну невідповідність на фото колірної гами товару, що може різнитися від оригіналу товару виключно через індивідуальну колірну передачу дисплею покупця, чи рівня освітлення при фотосесії товару;

- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою контролю Продавця, як до прикладу режим роботи транспортної компанії що різниться із Продавцем, чи специфіка фінансових операцій банківських установ;

- за будь які дії, здійснені Покупцем за допомогою придбаних товарів;

- за передачу Покупцем індивідуальних персональних даних замовлення третім особам;

- за втрату вмісту замовлення за вини поштової служби, та отримане покупцем не перевірене замовлення.

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за усі дії, що робляться ним, або іншою особою з його замовленням з вини Покупця.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню умов цього договору, настання яких Сторони не могли запобігти.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови публікації його на цьому сайті

9.2. Інтернет-магазин створений для організації самостійного дистанційного методу придбання Покупцем товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, за здійснення акцептом (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та інше.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому отриману за товар грошову суму по перерахунку за фактом отримання та перевірки поверненного товару, із вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину, пов'язаних з доставкою товару Покупцеві та від Покупця, а також банківських комісій, якщо це не було оплачено попередньо Покупцем.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірвано за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією зі сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.